Viktig informasjon vedr. årsmøte

Årsmøte i Kringsjånett SA avholdes i morgen 28. april 2020
som planlagt i kirkestuen i Nordberg kirke kl 18:00. På grunn av den pågående situasjonen med Covid-19 viruset vil det bli tatt nødvendige smitteverntiltak og styret vil sørge for at det er tilstrekkelig stor avstand mellom hver deltaker i rommet, tilgjengelighet av antibac og det vil ikke bli noen servering.

Styret velger å gjennomføre årsmøte som planlagt da det erfaringsmessig er et svært lavt antall deltakere på møtet. Det er imidlertid viktig for styret å ha kontroll på antall deltakere i forkant, slik at vi kan gjennomføre tilstrekkelige og nødvendige tiltak, og eventuelt begrense fysisk oppmøte om nødvendig. Vi ber derfor om at alle som planlegger å delta på årsmøtet på forhånd melder fra på epost til: styret@kringsjaanett.net eller på telefon: +47 48494319.

Vi har forståelse for at det kan være deltakere som ikke ønsker å møte opp fysisk i disse tider, og vi vil derfor tilrettelegge for deltakelse via video gjennom tjenesten Zoom. Link for oppkobling til møtet via video kan fås ved henvendelse til styret på epost/telefon.