Årsmøte 2018

Torsdag 26. april kl. 18:00
Sted: Spederrommet i kjelleren, Nordberg kirke.

Fullstendige saksdokumenter kan fås ved å kontakte styret@kringsjaanett.net

Vel møtt!