Årsmøte 2020

Tirsdag 28. april kl. 18:00
Sted: Spederrommet i kjelleren, Nordberg kirke.

Kringsjånett tar sikte på å gjennomføre årsmøtet som planlagt. På grunn av den pågående situasjonen med Covid-19 viruset vil det bli tatt nødvendige smitteverntiltak og vi vil til enhver tid følge myndighetenes råd og anbefalinger. Kringsjånett tar imidlertid forbehold for at situasjonen kan endre seg og at det kan bli nødvendig å utsette årsmøtet på kort varsel.
Eventuelle utsettelser vil bli annonsert her på websiden vår og vi henstiller derfor alle som planlegger å delta på årsmøtet om å besøke websiden 27. april for siste status.