12. februar 2017

Info til styre i borettslag/sameie

Kringsjånett SA mottar en liste med alle abonnementer fra GET gjennom hele året. Vi ser at disse ofte inneholder flere beboere/abonnementer enn det som er korrekt. Dette skyldes at boenheter ikke sier opp sitt kundeforhold med GET, og når det flytter inn noen nye blir det to abonnementer på samme leilighet.

Alle borettslag/sameier vil derfor få tilsendt en oversikt fra Kringsjånett SA på e-post, to ganger i året som viser alle abonnementene GET har registrert på borettslag/sameie. Styret må «vaske» denne listen (ta bort de som har flyttet / oppdatere med nye beboere) og returnere denne til Kringsjånett SA innen fristen oppgitt i e-posten. Dersom listen ikke er returnert innen fristen vil borettslaget/sameiet bli fakturert for oppgitt antall abonnementer fra GET.