12. februar 2017

Info til beboere i borettslag

Hver leilighet er selv ansvarlig for å etablere et kundeforhold med Telia, selv om avtalen/signalene leveres fra Kringsjånett SA.

Dersom du flytter skal utstyr som dekoder og modem leveres tilbake til Telia. Du må også si opp ditt kundeforhold hos Telia – ellers kan du risikere at den som flytter inn etter deg bruker ditt abonnement (Filmleie, hastighetsøkning etc.)

Ny eier/innflytter må selv kontakte Telia eller en av deres forhandlere for å opprette et kundeforhold samt hente ut utstyr.

Man kan også melde eierskifte til Telia – dette avtales i så fall mellom gammel eier og ny eier og gjøres direkte til Telia.