Årsmøte 2022

Tirsdag 22. mars kl. 18:00
Sted: Ungdomshuset v/ Nordberg Kirke

Innkalling med saksdokumenter er sendt på e-post til alle medlemmer.

Kart: